16 de des. 2013

ELS ECOLOGISTES ACORDEN DENUNCIAR I REPLICAR L’OFENSIVA DE RETALLADES AMBIENTALS DE LA CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I LA SEUA INSOSTENIBLE POLÍTICA FORESTAL.Reunits a València (dissabte 14 de desembre del 2013), col·lectius ecologistes de tot el País Valencià, sindicats, grups excursionistes, entitats culturals i altres organitzacions agrupades en la plataforma BOSC VIU han acordat una campanya coordinada en defensa del bosc i contra les retallades i les nefastes actuacions de la Sra. Bonig.

Bosc Viu considera inadmissibles les pretensions de reduir i desvirtuar la protecció dels espais naturals protegits valencians emprant la Llei d’acompanyament de pressuposts, un sistema de molt baixa qualitat democràtica, que retalla enormement diferents lleis i normes, mitjançant una via simplificada que limita el debat, redueix la participació i rebaixa les garanties d’un veritable procediment democràtic.

Aquestes noves retallades ambientals arriben després de retallades dràstiques en vigilància i prevenció forestal i després d’un ERO brutal, que deixa a penes sense personal tècnic la gestió dels parcs naturals: un desmuntatge planificat de tot l’edifici de protecció de la natura construït al llarg d’anys. En la mateixa línia s’inscriu l’esborrany de normes de gestió de les zones ZEC (d’especial conservació, segons la Directiva europea d’Hàbitats) que s’ha convertit en una caricatura del que ha de ser protegir els ecosistemes valuosos.

Per amagar tota aquesta desregulació i desprotecció ambiental i la manca d’iniciatives i actuacions importants en matèria de gestió ambiental, la Conselleria ha instaurat una campanya de maquillatge sobre el “parc natural del mes” que resulta patètica, en el context en que es desenvolupa. Els ecologistes aprofitarem aquesta campanya per a replicar i denunciar la situació real de desprotecció, inactivitat i degradació de les zones protegides (sobre el sofert paper).

S’ha acordat un calendari d’activitats paral·lel al que pretén desenvolupar la Conselleria per a aportar dades i mostrar la situació real als ciutadans. Ja es tenen previstes les actuacions per als propers mesos. Els col·lectius de Bosc Viu participaran d’una manera o altra en els actes prevists per aportar una visió crítica i realista; elaboraran informes sobre la situació objectiva dels parcs, les deficiències i problemes i també les alternatives necessàries per a corregir les mancances; organitzaran debats i xarrades divulgatives i informaran a la població de les pretensions de la Conselleria.

Bosc Viu també ha preparat un informe crític sobre el pla d’extracció massiva, no selectiva i insostenible de biomassa forestal que ha enviat a la Conselleria i farà arribar a les institucions europees per a exigir que les subvencions i ajuts (sense les quals no pot funcionar aquest pla) es donen només a activitats respectuoses amb el medi ambient i no a martingales brutes ambientals que degraden els ecosistemes forestals i arruïnen el futur de les comarques d’interior.

També desenvoluparan una xarxa d’experiències positives alternatives encaminades a fomentar un model de desenvolupament rural sostenible, basat en l’agricultura i ramaderia ecològiques, fonamentades més en la qualitat que en la quantitat, en un turisme rural ben regulat i planificat i en la vigilància, conservació i restauració del patrimoni natural i cultural de les comarques de muntanya.


Finalment, en acabar la reunió, els assistents hi han desplegat una pancarta i cartells a prop del Palau de la Generalitat, per a mostrar el seu rebuig a la política ambiental de la Sra. Bonig.


6 de des. 2013

Comissió Forestal d'Acció Ecologista Agró

La Conselleria pretén convertir la protecció ambiental en una paròdiaAE-Agró al·lega contra les normes de gestió de 15 Zones d'Especial Conservació

Després d'esgotar el termini de sis anys que Europa donà a les administracions locals per a establir les normes de gestió de les ZEC (Zones d'Especial Conservació regulades per la Directiva d'Hàbitats dins de la Xarxa Natura 2000), la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient ha presentat dues propostes de decrets que podrien semblar una broma de mal gust. Però, lamentablement són reals i paradoxalment desprotegixen 15 espais naturals catalogats com a ZEC. Per aquest motiu, la Comissió Forestal d'Acció Ecologista-Agró ha al·legat contra estos projectes de decret que pretenen convertir la protecció ambiental en una mera paròdia.

Des de la Comissió Forestal d'Acció Ecologista-Agró considerem que la rebaixa de criteris de protecció en estos dos projectes de decret, redactats per la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, és tan sorprenent i la regulació tan pobra i deficient que sembla haver estat feta sense cap gana i prenent-se a broma les normatives europees i la importància de protegir adequadament el patrimoni natural de les 15 Zones d'Especial Conservació (ZEC) que es voran afectades per esta normativa.

Entre les mostres d'escàs interés per a presentar uns bons documents de regulació destaca la pràcticament nul·la plasmació en els decrets de les àrees de connexió. Aquesta és una peça clau en la idea de la Xarxa Natura 2000, que preveu un elevat nivell de connexió entre paratges protegits perquè servisquen de corredors naturals de biodiversitat i s'evite que les zones protegides es convertisquen en menudes illes de relativa protecció rodejades d'una mar de degradació. 

Aquesta idea cobra encara més força i major necessitat en el context de l'actual (i creixent) canvi climàtic, que provocarà modificacions de distribució de fauna i flora, per la qual cosa seran essencials els connectors. Tanmateix la Conselleria de Medi Ambient no preveu més que una connexió entre les 15 ZEC. Concretament només es contempla la connexió entre la ZEC del Fons d'Elx-Crevillent i la de Les Salines de Santa Pola.

Altra mostra de desinterés i absoluta falta de voluntat política és el fet de no estendre la millor protecció possible a la totalitat de les ZEC, que queda en condicions de mínima protecció quan l'àrea exigida per la normativa europea té una superfície major que la ja declarada prèviament com a zona protegida per l'administració valenciana. En aquest cas, la zona ampliada té una consideració quasi marginal. Per exemple, les 10.000 hectàrees de la ZEC Curs Alt del Riu Millars són considerades en la seua pràctica totalitat com a zona d'amortiment d'impactes i només es protegix realment dues coves, tres microreserves de flora i un paratge natural municipal.

Dintre de les àrees protegides s'establix una zonificació amb diferents nivells de protecció. Però, novament la desídia i la manca d'esperit real de conservar la natura es manifesta en unes àrees de "màxima" protecció reduïdes a la mínima expressió i on es pot fer quasi qualsevol cosa excloent només algun tipus d'impacte exagerat, que seria intolerable pràcticament en qualsevol lloc. En la resta de l'àrea protegida la "flexibilització" de les normes arriba a permetre quasi de tot. En molts casos costa d'entendre per què s'ha protegit un territori i sobretot com es pensa protegir, donada la inexistència o pobresa de mesures actives de protecció i l'abundància d'impactes permissibles.

Este és el cas, per exemple, de la ZEC Curs Alt del Riu Túria, on només es prohibix la circulació de vehicles per fora dels camins i pistes en un 0'36% del seu espai, que es correspon amb l'hàbitat de vegetació de la gipsícola ibèrica (Grypsophiletalia). És a dir, una prohibició que hauria de ser genèrica per a tot espai protegit no s'aplica ni a la zona de màxima protecció, sinó a un hàbitat molt localitzat i d'extensió quasi testimonial. Més que una limitació esta norma sembla un permís per a circular lliurement per pràcticament tota la ZEC.


En els textos sotmesos a exposició pública es manifesta clarament que la Conselleria ni valora ni desitja protegir els ecosistemes valencians més destacats i que ho considera, en realitat, un obstacle i una molèstia. A la llarga, la seua actitud (manifestada clarament en normatives, inversions i actuacions pobres i desencertades) aboca a una visió negativa de la conservació de la natura, que acaba apareixent davant la població entre inútil i perjudicial, quan s'hauria de percebre com essencial per a conservar el patrimoni natural i una font de recursos sostenibles. Lamentablement, l'administració valenciana o no ho ha entés o es posa del costat d'altres interessos particulars no coincidents amb el benestar i la preservació del patrimoni del conjunt de la població. El resultat de tot açò és que, amb els projectes de decret que regularan les 15 ZEC, la Conselleria va a convertir la protecció ambiental en una mera paròdia.