21 de juny 2010

BOSC VIU ELABORARÀ UN MAPA DE PUNTS NEGRES FORESTALS

La plataforma BOSC VIU, que engloba la pràctica totalitat de grups ecologistes valencians, ha acordat elaborar un informe que arreplegue i situe en un mapa les diferents agressions ecològiques que pateixen els boscos valencians.

El darrer cap de setmana ha tingut lloc a València una reunió de la plataforma per la defensa dels ecosistemes forestals valencians, BOSC VIU, per fer un repàs de la situació dels nostres boscos amb motiu de la recent celebració del dia mundial de lluita contra la desertificació (17 de juny).

La pràctica totalitat del terreny forestal valencià està amenaçat per un alt risc de desertificació que, en el nostre cas, és degut sobretot a l´erosió (pèrdua de sòl fèrtil) com a conseqüència de l'eliminació o degradació de la cobertura vegetal, que és l'única defensa efectiva del sòl.

Encara que la societat valenciana està molt preocupada pels incendis forestals, no mostra la mateixa preocupació per molts altres impactes que eliminen directament tota o gran part de la cobertura vegetal. Per tot el territori valencià, urbanitzacions, edificacions disperses, obres públiques, pedreres, i altres intervencions humanes deixen el sòl desprotegit davant l'erosió. Especial gravetat tenen les actuacions promogudes per la pròpia administració que amb l'etiqueta de “tallafocs” o “neteja de vegetació”, eliminen tota o gran part de la vegetació, amb la teòrica, però molt equivocada finalitat de previndre incendis.

Aquestes actuacions no tenen cap efecte preventiu sobre els incendis forestals, ja que no eviten les causes humanes dels mateixos (que són la immensa majoria). Però tenen gravíssims efectes ecològics i acaben incrementant l'erosió. Mentrestant, aquest any s'han retallat les dotacions de vigilants forestals dedicats a la prevenció dels incendis i les quantitats dedicades al voluntariat preventiu.

En la reunió es van presentar varios informes ben documentats i recolzats amb material audiovisual sobre actuacions concretes que exemplifiquen agressions forestals diverses, com el projecte d´urbanització al voltant del riu Mijares (Yàtova), les tales de pins efectuades al cor del parc natural de Penyagolosa o el projecte d´instal•lar un hotel al centre del Parc Natural de la Font Roja. També s'ha informat detalladament sobre les “neteges” i “tallafocs” en marxa al parc natural del Túria, dintre d´un projecte de prevenció d´incendis que, irònicament, dedica milions d'euros a eliminar la vegetació natural d'un parc natural.

Aquests són uns pocs exemples de les agressions que es recopilaran en el mapa d'agressions forestals que s'ha acordat elaborar. En el Blog d´aquesta plataforma (http://boscviu.blogspot.com/) també es penjaran totes aquestes informacions. BOSC VIU convida als ciutadans a visitar aquest blog i conèixer amb dades i imatges algunes de les agressions forestals denunciades.

BOSC VIU ha elaborat un manifest que pretén canviar la gestió forestal de la conselleria i reclamar que les inversions forestals es dediquen sempre a la protecció i no a la destrucció. A la recuperació i regeneració del bosc i no a l'eliminació de vegetació.

Bosc Viu pretén fer arribar a la població la idea de que els boscos són enormement valuosos per a tota la societat i que s'hauria de compensar i finançar la seua conservació. Malauradament ara es destinen moltes inversions a l'absurda idea d'eliminar la vegetació (amb apertura de camins, tallafocs i neteges) per a que no es creme. Per a evitar els incendis el que cal és combatre les causes, no eliminar la vegetació.

Una nova política forestal sostenible és posible i necessària. BOSC VIU dedicarà els seus esforços a conscienciar d'aquest necessari canvi de política forestal, en les antípodes del que ara fa la Conselleria responsable de medi ambient.


Per a més informació: Juan Ponce. 68 99 45 707 (Portaveu de BOSC VIU).