24 de maig 2012

COMUNICAT D’ACCIÓ ECOLOGISTA AGRÓ:
AL·LEGACIONS AL PATFOR.
Patfor

Acció Ecologista-Agró i altres entitats que integren Bosc Viu han presentat gran quantitat d’al·legacions a la versió definitiva del Pla d’Acció Territorial Forestal (PATFOR) elaborat per la Conselleria de Medi Ambient.
Aquest Pla pretén augmentar la “rendibilitat” del bosc a costa d’explotar-lo de manera insostenible. Pretén simplificar tràmits, eliminar regulacions i facilitar l’extracció accelerada de recursos naturals amb un greu impacte ambiental i dubtosa viabilitat econòmica.

            El 23 de març es va publicar al DOGV l’anunci d’exposició pública de la versió definitiva del PATFOR, que encara empitjora la seua versió preliminar. En la versió final, desapareix la consideració de sòl no urbanitzable d’especial protecció per als terrenys forestals estratègics (la part minoritària dels boscos, que tenen un major valor ambiental). Han desaparegut condicionants que limitaven roturacions, eliminació de vegetació o edificacions en pendents elevats i també s’eliminen exigències als promotors de construccions en sòl forestal, com la prèvia disponibilitat d’accessos, sanejament, aigua i electricitat,… En definitiva, augmenta la desprotecció dels boscos i facilita la seua ocupació i degradació accelerada.

            Agró considera que aquest Pla insisteix en un model d’explotació del bosc que ja ha passat a la història i que no té futur, però que pot tindre conseqüències greus sobre el patrimoni natural de les nostres muntanyes. En comptes d’apostar per noves vies de rendibilitat del bosc, compatibles amb la seua conservació, com un turisme rural ben regulat i les activitats de conservació i regeneració, que poden generar molts llocs de treball, s’aposta per intensificar les tales, l’extracció massiva de biomassa, obrir la porta a la urbanització disseminada i circuits per a vehicles de motor en la muntanya. Per a permetre açò, es rebaixen o eliminen les prevencions i cauteles ambientals.

            El PATFOR considera de manera molt insuficient el risc erosiu de les nostres terres forestals (el risc més greu que poden patir i que farà avançar la desertificació) i infravalora els impactes ambientals de les actuacions que promou i tolera. En termes generals promou l’eliminació de coberta vegetal a gran escala en els nostres ecosistemes forestals. Açò implicarà danys importants en relació a la biodiversitat i les funcions i serveis de regulació del bosc, que queden relegades en un segon terme, front a les prioritats “productives”. Una explotació insostenible, que no té cap sostenibilitat, ni possibilitats de manteniment futur. És només una jugada desesperada a curt termini per a treure quatre euros dels boscos a canvi d’arruïnar-los per a sempre.

            El valor més gran, la font més important de recursos, inclosos els econòmics i socials, és el manteniment del valor ecològic del bosc. El PATFOR ho ignora i permet la seua degradació. Això sí, empra un llenguatge “políticament correcte” repetint la paraula “sostenible”, sense cap sentit real. El text del PATFOR està ple de trampes de llenguatge, com considerar les activitats d’explotació i extracció com a serveis ambientals, quan són just el contrari (sobretot si no es regulen molt estrictament, com és el cas).
            En les seues al·legacions, Agró destaca també que la participació social en la redacció del pla i en els òrgans de participació previstos és molt esbiaixada, marginant a sindicats, col·lectius conservacionistes, excursionistes, universitats i centres públics d’investigació.

Comissió Forestal d’Acció Ecologista-Agró.