25 de març 2011

Comunicat de premsa
Sindicats, associacions ecologistes, grups excursionistes i entitats veïnals al·legen el Pla d’incendis de Penyagolosa elaborat per l’administració valenciana.

La Conselleria responsable de Medi Ambient ha presentat a exposició pública un polèmic Pla de prevenció d’incendis forestals (PPIF) del Parc Natural de Penyagolosa que inclou actuacions fortament agressives contra els ecosistemes forestals i preveu l’obertura de camins innecessaris, de gran impacte ambiental.

            Donat l’alt valor ecològic del paratge de Penyagolosa i el seu caràcter emblemàtic en el País Valencià, han sigut moltes les entitats que, coordinades per la plataforma Bosc Viu, han presentat al·legacions a aquest lamentable Pla.

            Gran part de les inversions previstes es destinaran a l’obertura i manteniment de més de 100 km de “tallafocs” de gran amplada, cosa que implicarà eliminar la vegetació natural de centenars d’hectàrees d’una zona tant valuosa. Els tallafocs estan fortament discutits tant per conservacionistes com per tècnics i científics, donat que no eviten les causes dels incendis ni els aturen (tret de condicions especials) mentre que els seus impactes son intolerablement elevats. Afecten negativament a la fauna, danyen el paisatge, eliminen la vegetació i faciliten l’erosió, és a dir, la pèrdua de sòl fèrtil, just el principal risc ecològic de les nostres muntanyes.

            Per contra, les activitats veritablement preventives: la regulació d’usos, la vigilància i la dissuasió es queden molt curtes. Als darrers mesos l’administració valenciana està retallant, incomprensiblement, les inversions en vigilància forestal, desatenent una activitat que genera llocs de treball, que resulta eficaç per prevenir i detectar focs incipients i fonamental per a impedir i perseguir altres agressions al bosc.

            Alguns dels camins inclosos en el Pla d’Incendis, resulten tindre efectes molt negatius sobre els ecosistemes del Penyagolosa i resulten, a més, contradictoris amb els esforços per trobar alternatives de desenvolupament rural basades en el turisme verd i responsable i amb la conservació del paisatge i dels valors ecològics del parc natural.

            Les al·legacions no sols posen de relleu les actuacions inadequades, sinó que proposen alternatives i, en el cas concret del traçat de camins, proposen vies alternatives de menor impacte i de major eficàcia. Sorprén que la Conselleria, malgrat les inversions previstes i els mitjans de que disposa, haja presentat un Pla amb errors notables i mostres de desconeixement del medi, com és el cas.

            En la redacció de les al·legacions han participat excursionistes, botànics i experts forestals, així com veïns del paratge i persones que coneixen amb profunditat el territori i que poden fer aportacions valuoses i en positiu, tant per a evitar incendis com per a ajudar a conservar un patrimoni natural i cultural tan valuós com és el del Penyagolosa.

            Las al·legacions han estat recolzades per sindicats com ara La Unió de Llauradors, CCOO, UGT, Intersindical Valenciana, CGT, agrupacions ecologistes com Acció Ecologista AGRÓ, GECEN, Colla Ecologista la Carrasca-Ecologistes en Acció, la Societat d´Amics de la Serra d´Espadà, CEVA, Colla Ecologista l’Arrel (Ontinyent), centres excursionistes com el de València, Castelló, Benicàssim, Ontinyent i Vila-real, Club de Muntanya d'Ontinyent, així com entitats culturals i veïnals com ara Grèvol, Veïns del Penyagolosa, etc.

15 de març 2011

ACCIÓ ECOLOGISTA AGRÓ PRESENTA AL·LEGACIONS AL PLA DE PREVENCIÓ D'INCENDIS DE LA DEMARCACIÓ FORESTAL DE SANT MATEU.
COMUNICAT DE PREMSA:

ACCIÓ ECOLOGISTA Agró denÚncia que la Conselleria perverteix el sentit de la prevenció d’incendis FORESTALS.

La Conselleria responsable de Medi Ambient destina diners de prevenció a actuacions de fort impacte ambiental, que no són preventives, mentre redueix els diners destinats a la vigilància i a la veritable prevenció.

            És la tònica habitual de l’administració forestal valenciana, que practica una vella política forestal heretada de l’antic Icona, basada en una silvicultura agressiva, poc adequada als ecosistemes mediterranis. Als darrers anys, està reforçant-se aquesta política en els nous plans de prevenció d’incendis forestals (PPIF) que estan apareixent a exposició pública.

            En tots els casos, es tracta d’invertir grans quantitats de diners que van a parar de manera prioritària a obres forestals que tenen greus impactes ecològics i que eliminen la vegetació natural. Mentrestant, les partides realment adreçades a evitar els incendis, reben quantitats menors i, en concret, es retalla en vigilància i dissuasió (apartat que rebrà només el 40% de les inversions previstes).

            Agró ha presentat al·legacions al PPIF de la Demarcació Forestal de Sant Mateu, que afecta a uns trenta-quatre municipis del Nord de la demarcació de Castelló, que alberguen les més extenses i millor conservades masses forestals del territori valencià, incloent valuosos boscos de carrasques, de roures i de savines. Molts milers d’aquests arbres seran sacrificats dintre d’una visió agressiva de la silvicultura, consistent en eliminar vegetació per a evitar que es creme, malgrat el fet demostrat que la majoria d’incendis tenen causes humanes.

            Es preveu dedicar més de 25 milions d’euros a obrir pistes i tallafocs i a fer les mal anomenades neteges de vegetació, quantitat que suposa quasi la meitat del pressupost del Pla. S’obriran més de 600 km lineals de tallafocs, que poden arribar a tindre 100 m o més d’amplada, a base de maquinària pesant.

            Aquestes actuacions no eviten els focs (ja que no intervenen en absolut sobre les causes dels incendis) i només en situacions molt favorables arriben a parar-los. En realitat generen ecosistemes més empobrits, degradats i inflamables i eviten que la vegetació natural evolucione a etapes més madures, més valuoses i més resistents al foc.

            A més dels danys a la vegetació, a la fauna i al paisatge, tenen un gravíssim impacte erosiu, el pitjor efecte dels focs que es volen evitar.

            Agró ja ha denunciat algunes d’aquestes actuacions i seguirà al·legant els projectes com aquest i denunciant noves agressions.

            Les activitats de vigilància i dissuasió, les veritablement efectives per a evitar l’inici dels focs o, en tot cas, per a detectar-los molt inicialment, es veuran retallades. Aquestes activitats generen més llocs de treball i serveixen també per a protegir el bosc davant d’altres impactes, com per exemple, abocadors incontrolats, contaminació, danys directes als ecosistemes, etc. Tanmateix, als darrers anys venen reduint-se els efectius humans i les hores efectives de vigilància, de manera totalment desencertada.


3 de març 2011


En la revista de divulgació científica "Investigación y Ciencia" (Febrer 2011), i dins de la seua secció "Panorama", es pot trobar un interessant article sobre la realització de reforestacions en l'àmbit mediterrani, realitzat a partir dels treballs d'investigació del grup Ecología, Evolución y Conservación de la vegetación mediterránea” del
 "Departamento de biología animal, biología vegetal i ecología de la Universidad de Jaén".

En el següent enllaç es pot llegir l'article íntegre: 
Article de la revista "Investigación y Ciencia".

.WIKIMEDIA COMMONS

L'article, signat pels professors Pedro J, Rey i Julio M. Alcántara, vessa sobre l'evolució de la vegetació en zones de clima mediterrani, afectades per incendis forestals.

Repercussió a la premsa digital de l'article: