25 d’oct. 2010

Defensem els nostres boscos

Com presentar una denúncia forestal

Cal reaccionar i per fer front a les actuacions agressives de l’administració contra les nostres muntanyes
Malauradament estem observant últimament a les nostres serres i boscos massa actuacions agressives contra els ecosistemes forestals. Moltes vegades, estos atacs a les nostres muntanyes han sigut efectuats o impulsats per la pròpia administració sota el nom de zones d’actuació urgent (ZAU), tallafocs, neteges vegetals, franges auxiliars, silvicultura preventiva, aclarides...
JPG - 28.7 kB

Des de la Comissió Forestal d’Acció Ecologista Agró volem donar l’alerta sobre l’impacte negatiu que tenen a les nostres muntanyes totes estes intervencions i demanar-vos a tots i totes que reaccioneu amb immediatesa contra estes mesures tan perjudicials per als nostres boscos. Per això, vos emplacem a actuar i denunciar tota actuació agressiva contra els ecosistemes forestals, ja siga realitzada per l’administració o per un particular. Davant d’un atac a les nostres muntanyes, cal seguir els següents passos.

En primer lloc, cal recopilar una sèrie de dades bàsiques, per exemple fotografies o vídeos, que mostren les accions més punyents, les espècies vegetals afectades, els danys al sòl, el valor de l’ecosistema degradat, la seua ubicació, la data aproximada de les malifetes i tot allò que trobeu rellevant.

Una vegada tinguem tota esta informació (que posteriorment podrem completar amb una investigació més exhaustiva), redactarem i enviarem un comunicat de premsa per criticar i alertar d’estes actuacions i informar així a la ciutadania dels atacs que patixen les nostres muntanyes.

JPG - 28.1 kB
Acció contra Iberdrola a la Canyada.

També, cal denunciar al SEPRONA i a la Fiscalia de Medi Ambient estes actuacions que posen en perill les nostres masses forestals. Per a fer-ho podeu posar-vos en contacte amb la Comissió Forestal d’AE-Agró, que vos podrà assessorar i, a més a més, recopilarà tota la informació dels fets per a preparar altres iniciatives més globals i generals.

En tot cas, cal presentar una denúncia a la conselleria de Medi Ambient, encara que siga la pròpia conselleria la responsable dels fets que volem denunciar. Quan fem la denúncia, cal presentar-la amb registre d’entrada i guardar una còpia. Envieu també esta còpia a la Comissió Forestal d’AE-Agró per a afegir-la al nostre registre de denúncies, amb el qual podrem demostrar que venim denunciant estos fets sense èxit des de fa temps. Amb tota esta documentació podrem realitzar accions a un altre nivell mentres busquem l’assessorament d’advocats per explorar altres vies més potents.

Com redactar la denúncia

La denúncia davant la conselleria de Medi Ambient pot ser molt simple, curta i no compromet a res. La pot fer una persona o un col·lectiu. Si pel motiu que siga no voleu signar-la vosaltres, la pot signar AE-Agró. Us expliquem breument el que ha de dir la denúncia:

Ha d’estar adreçada al Sr. Conseller i/o Director General de Medi Natural en termes respectuosos, ben escrita, sense errades i sense atacar verbalment.

Ha de resumir breument els fets, per exemple: "Hem pogut observar al terme municipal de XXXX, en la partida XXXX, en el paratge XXXX, les següents actuacions XXXX". Cal ser el més concret que es puga. Si no és possible, cal indicar les dades més aproximades.

Cal detallar els impactes sobre fauna, vegetació, paisatge, sòl... amb la màxima contundència. Si es pot, quantificarem l’extensió, la quantitat d’arbres i les espècies afectades, la longitud... Així com els dies de l’actuació que volem denunciar o al menys si han sigut recents o estan encara en marxa. També és important indicar el nom de la persona, empresa o organisme responsable dels fets.

Cal mencionar tots els fets que suposen un agreujament: espècies protegides, època de cria i nidificació, espais protegits o valuosos, MUP...

JPG - 42.4 kB
La petjada de Vaersa a la Serra Calderona.

Finalment, cal acabar mencionant que els fets poden suposar una infracció de les lleis vigents, segons la gravetat de les actuacions. No importa que les actuacions hagen estat fetes per l’administració o amb bona fe. Si el resultat és negatiu, cal dir-ho.

Cal recordar que la llei forestal té uns objectius proteccionistes i que, entre les infraccions. preveu els danys greus a la vegetació i la fauna, els danys al sòl... Si es coneixen, es convenient citar les normes legals i els articles concrets que poden haver estat afectats. Les normes d’ús i gestió dels parcs i paratges naturals també solen tindre un caràcter protector. Les zones ZEPA, IBA, LIC... també poden suposar una forma de protecció i normatives específiques a considerar.

Per acabar la denúncia, hem de demanar unes coses bàsiques:

- Que es donen per assabentats dels fets.

- Que s’investigue la magnitud dels impactes i que es determine el o els responsables i que siguen sancionats, si és pertinent.

- Que cessen quan abans les actuacions i que es restaure en la mesura del possible.

- Ser informats de les diligències que acabe fent l’administració al respecte (brindant-se, si es vol, a aportar més dades, fotografies... si poden ser d’utilitat).

Finalment, cal comunicar a la premsa que s’ha cursat la denúncia, fent un comunicat de premsa que resumisca els fets i adjuntant la denúncia.

Com a complement a tota esta informació, teniu dos documents adjunts sobre legislació forestal i sobre la silvicultura destructiva (a l'apartat Documents: "La prevenció dels incendis forestals" i "Valoracions sobre la Llei Forestal"), que vos poden ajudar com a orientació.

Carles Arnal, Comissió Forestal d’Acció Ecologista-Agró

6 d’oct. 2010

EL PARANY

En el següent vídeo es mostra el treball dels companys del GECEN explicant en què consisteix el parany, una tècnica no selectiva per a la caça d'ocells.

5 d’oct. 2010

AE-Agró s’oposa novament a les "neteges vegetals" de les masses forestals


La Conselleria de Medi Ambient deixa milers de "cadàvers vegetals" al seu pas pel Parc Natural de la Serra Calderona i provoca un incendi forestal al Monte Picaio
dimarts 28 de setembre de 2010.

Una vegada més, els diners públics de la Conselleria de Medi Ambient es dilapiden en la destrucció dels nostres últims paratges naturals més valuosos. Esta vegada li ha tocat al Parc Natural de la Serra Calderona.

Quasi un milió d’euros es gastarà la Conselleria en un projecte de “neteja vegetal” que deixa muntons de llenya repartits al llarg dels quilòmetres de carreteres, camins i pistes forestal que recorren este Parc Natural, i que lluny de protegir el bosc del foc, el fa més vulnerable als incendis, l’empobrix i deixa el sòl desprotegit front a les pluges torrencials que tindrem a la tardor.

Aquests treballs de destrucció forestal discorren per la carretera cap al Monestir de La Cartoixa, cap a Serra i Nàquera. Però també s'estan desenvolupant en altres punts de la Serra Calderona, com ara, al Monte Picaio (Sagunt), on es va declarar un incendi forestal que va calcinar 2.5 hectàrees de pi blanc i matoll.

Tot indica que el foc es va iniciar per una negligència precisament durant una "neteja vegetal", tal i com va denunciar ahir Acció Ecologista-Agró. L’incendi va ser provocat presumptament per una espurna d’una de les motoserres que estaven podant els pins confrontants a un camí per a construir una faixa auxiliar. A més a més de la probable negligència, els treballadors mancaven de material operatiu per a pal·liar possibles accidents (extintors i motxilles extintores), tal i com exigix la normativa.

2 d’oct. 2010

Una nova agressió als ecosistemes naturals en forma d'actuació en "silvicultura preventiva".


Aquest estiu, els diners del programa d'Economia Sostenible del Govern d'Espanya han servit per a produir una nova agressió contra la vegetació arbustiva, en una actuació promoguda per l'Ajuntament d'Ontinyent.Segons es pot llegir al cartell d'informació es tracta "d'actuacions de neteja i conservació de les masses forestals"...

...però, ¿com es pot parlar de la conservació de la massa forestal, quan els treballs consisteixen en eliminar precisament part de la vegetació que, es diu, es pretén conservar?...


No obstant això, la zona de les actuacions ha quedat afectada, en la seua major part, pel recent incendi del 6-7 de setembre a la Vall d'Albaida.

Ara, en plena serra, es pot observar el cartell de promoció de l'actuació, allà, ben plantat i impassible al pas del foc.