14 d’abr. 2011

Agró al·legarà al Pla d'acció territorial forestal (patfor).
La Conselleria responsable del medi ambient valencià acaba de presentar a exposició pública un extens document anomenat Pla d’Acció Territorial Forestal (PATFOR). Sobre el paper, el document té l’aparença de presentar grans novetats i usar un llenguatge “sosteniblement correcte”, però en la pràctica, representa la continuïtat en la gestió,la de sempre, maquillada i augmentada.

            Acció Ecologista Agró presentarà un complet conjunt d’al·legacions que dissecarà totes les parts del PATFOR. Les al·legacions seran preparades per un conjunt de tècnics i experts en ecologia, amb la participació de treballadors forestals, investigadors i tècnics. A més a més, es comptarà amb la col·laboració d’una trentena d’entitats ecologistes, sindicals i culturals del País Valencià, que constitueixen la plataforma Bosc Viu.

Si es fa una lectura ingènua dels abundosos documents sotmesos a exposició pública, es podria pensar que vivim en el país de les meravelles forestals, però efectivament el document està ple de fantasia.

La primera fantasia es presentar el document com a un exemple de participació ciutadana. Realment s’han consultat a moltes persones i, en alguns aspectes, hi ha hagut molta participació…, només que, la selecció dels participants ha estat esbiaixada, desequilibrada i plena d’omissions.

            No s’ha comptat amb els sindicats representants dels treballadors que intervenen en les activitats rurals (prevenció i lluita contra incendis, treballs forestals, activitats agropecuàries, etc.); s’han convidat molt poques entitats ecologistes, i a més, a causa de les condicions de participació, la intervenció en els debats no ha sigut facilitada; i finalment, s’han consultat uns pocs tècnics i científics, amb sorprenents omissions.

Per contra, ha existit una excessiva representació de membres de l’administració, de determinats sectors tècnics (però no d’altres) i de propietaris forestals, caçadors i altres sectors amb interessos econòmics, però no ambientals, en relació al bosc. Aquesta participació, manipulada i esbiaixada, ha retallat els punts de vista durant el procés participatiu i ha contribuït a teledirigir-lo.

            La capa de vernís científica falla quan moltes de les mesures i actuacions proposades no estan sustentades sobre coneixements fiables, sinó que es basen en el costum de fer determinades coses, per tradició forestal; una tradició que cada vegada es qüestiona més pels mateixos enginyers forestals, com és el cas dels tallafocs.

            Finalment, el llenguatge falsament ecologista es sustenta en la repetida utilització de la paraula “sostenible”, que s’aplica a qualsevol activitat, sense considerar seriosament els seus impactes ambientals. Sistemàticament es pretén ocultar o minimitzar les greus afeccions sobre el sòl fèrtil, la biodiversitat i el risc erosiu de les actuacions preteses.

            En definitiva, el pla pretén donar coherència i una disfressa de modernitat als projectes que ja estan executant-se i a les actuacions que ja venen fent-se des de fa dècades, basades en gran mesura en obrir pistes, fer enormes tallafocs i eliminar gran part de la vegetació “per a que no es creme”. Plans i actuacions que s’executen sense avaluació d’impacte ambiental, sense fonamentació científica i sense recolzament legal efectiu, seguint l’inèrcia de dècades de l’administració forestal valenciana, que no entén el significat de la paraula sostenibilitat.
Comissió forestal d’Acció Ecologista Agró.