30 de jul. 2010

Neteges al Caroig

A finals de l'any 2009 i durant el primer trimestre d'aquest any, a instància de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua i Habitatge, s'han realitzat unes intervencions consitents en la total eliminació del sotabosc, de les carrasques i de la resta de frondoses, amb la tala massiva dels millors exemplars de pins, sobre unes zones del Massís del Caroig i dins del terme municipal de Bicorp.

En el següent recull de fotos, es pot veure l'estat en què ha quedat la zona afectada per aquests treballs. Per a obtenir més informació, es pot revisar l'informe detallat que es troba present al peu d'aquest article.