27 d’abr. 2010

Comunicat conjunt de CC. OO., Acció-Ecologista Agró, GECEN i GER

(entitats membres de Bosc Viu)

LA CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT PROVOCA, AMB UNA TALA DE PINS, GREUS IMPACTES AL BOSC DE PENYAGOLOSA I AL CAMÍ DELS PELEGRINS DE LES USERES


NOTÍCIA APAREGUDA AL LEVANTE (Castelló) el 27/04/2010


Quan el proper dia 30 d’abril els Pelegrins de les Useres arriben al bosc de Sant Joan de Penyagolosa es trobaran amb un paisatge desolador. Una part de l’històric camí que fins fa poques setmanes era una senda entre els pins ha esdevingut ara una pista forestal per efecte del trànsit que per ella han fet camions i maquinària pesant. El paisatge al voltant del camí encara és pitjor, amb algunes zones on s’han tallat nombrosos pins i s’han creat enormes clarianes al bosc, així com amb restes de tala que no han estat retirats ni triturats i es troben escampats per tot arreu. Aquestes agressions ecològiques i paisatgístiques resulten doblement greus: pels importants efectes que provoquen sobre el medi natural i per haver-se produït en dos espais naturals protegits (el Parc Natural de Penyagolosa i el Monument Natural del Camí dels Pelegrins). El fet més cridaner és que aquestes actuacions no han estat realitzades per cap desaprensiu sinó per la pròpia Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge que amb una mà (la de la propaganda) declara espais naturals i amb l’altra (la dels fets) desenvolupa accions clarament perjudicials per als espais que diu protegir. Si la protecció dels espais naturals, com en aquest cas, es queda només a la lletra del Diari Oficial i no es tradueix en actuacions concretes, no és més que una política d’imatge. Sobretot si les poques actuacions que fa la Conselleria van justament en la direcció contrària a la protecció d’aquests espais. Arrasar un tram del Camí dels Pelegrins o fer malbé el bosc de Sant Joan són actuacions clarament incompatibles amb la protecció mediambiental que la pròpia Conselleria ha promulgat i amb la normativa de la Xarxa Natura 2000 de la Unió Europea de la que formen part aquests espais.

Els impactes que denunciem són el resultat dels treballs de la tala de pins que la Conselleria de Medi Ambient ve realitzant des de fa mesos en el marc d’un Pla d’Actuació per al Control del Vesc. Aquest Pla va ser inicialment rebutjat per la Junta Rectora del Parc Natural de Penyagolosa i posteriorment aprovat després que la Conselleria introduira importants modificacions i es comprometera a respectar una sèrie de criteris d’actuació. Però a hores d’ara es pot comprovar que la Conselleria ha tallat els pins d’acord amb les seues previsions, però amb importants incompliments del Pla que s’havia acordat. Incompliments que són la principal causa dels impactes que denunciem:

- S’han tallat pins que no es troben morts ni moribunds i que, per tant, no compleixen amb els criteris d’actuació front al vesc.

- En diversos llocs del bosc de Sant Joan, s’han tallat nombrosos pins que es troben concentrats en una mateixa zona, provocant l’aparició d’àmplies clarianes que han quedat sense pins.

- S’ha fet servir maquinària pesant i no cavalleries, com estava previst, per a l’extracció de la fusta tallada, obrint o reobrint pistes i noves vies per a treure pins, així com provocant una important erosió en algunes zones de gran pendent.

- Les restes de tala, en algunes zones, no s’han retirat ni triturat per tal de propiciar la regeneració, tal com preveia el Pla, i s'han limitat a passar una màquina sobre elles, de forma que s’han deixat troncs i branques de gran dimensió escampats per tot arreu.

- Encara que la Conselleria s'havia compromés a fer a mà les noves plantacions que han de regenerar el bosc, s’ha fet servir una màquina per fer forats, la qual s’ha anat passejant pel bosc amb les seues cadenes, amb els corresponents impactes sobre la coberta vegetal.

- I el que encara és pitjor: la Conselleria lluny de rectificar la seua forma d’actuar ha començat a preparar la següent tala insistint en aquests incompliments. A hores d’ara, es pot comprovar fàcilment com s’han senyalat pins per a la propera tala que no compleixen amb els criteris del Pla, ja que el ni estan morts ni el seu nivell d’afectació per vesc és elevat.

Exigim a la Conselleria que paralitze les actuacions que està realitzant, que desenvolupe urgentment actuacions de restauració del medi natural fet malbé pels treballs de la tala i que, a la vista dels greus impactes provocats, encete, amb una àmplia participació tècnica i social, un procés de revisió del Pla d’Actuació per al Control del Vesc.

Per a més informació:

Juan Ponce 689 945 707. Portaveu de Bosc Viu.