30 de gen. 2011

NO A LA LÍNIA D'ALTA TENSIÓ PER LA SERRA DEL TORRATER!


La construcció de la línia d'alta tensió, que ha de passar per la zona afectada per l'incendi del 6 de setembre a la Vall d'Albaida, segueix el "planning" previst, tot i l'oposició mostrada pels valldalbaidins, a través de diferents entitats locals i comarcals. S'anuncia el procés d'expropiació de les finques per on ha de passar la línia de distribució energètica.22 de gen. 2011

ACCIÓ ECOLOGISTA Agró,
recolza i fa seues les al·Legacions dels Amics del Penyagolosa
al Pla de PREVENCIÓ d’incendis del parc natural.

El Pla de Prevenció d’Incendis Forestals (PPIF), inclou una desmesurada xarxa de tallafocs i l’obertura de pistes forestals, per paratges d’alt valor ecològic que tindrien un efecte desastrós sobre el paisatge, la vegetació i el sòl fèrtil del Parc Natural del Penyagolosa.

                Malgrat que els tallafocs no tenen cap funció preventiva, ja que no tenen cap influència sobre les causes dels incendis, la realització dels quals s’emporta una bona part dels recursos econòmics del pla de prevenció (una tercera part, aproximadament). Aquestes actuacions no sols no eviten incendis, sinó que incrementen la inflamabilitat de la vegetació i eleven el risc d’incendi en l’àrea afectada, a més d’altres impactes ambientals negatius.

                La Conselleria responsable de Medi Ambient, preveu obrir una enorme xarxa d’aquests tallafocs (diferents centenars de kilòmetres lineals) que impliquen eliminar total o parcialment la vegetació d’enormes extensions del parc natural, sense que s’haja efectuat (ni estiga previst fer-ho) cap avaluació d’impacte ambiental. Tanmateix els impactes que tenen aquestes obres sobre el medi natural estan reconeguts per documents i publicacions de la pròpia Conselleria.

                En les zones afectades pels tallafocs, que sumen milers d’hectàrees, es destrueix la vegetació i es deixa el sòl desprotegit davant de l’erosió, a més del greu impacte paisatgístic associat, especialment lamentable en una zona protegida d’alt valor ecològic i en un enclavament important de promoció del turisme rural.

                Acció Ecologista Agró ha al·legat el projecte del Pla de Prevenció d’Incendis, arreplegant els arguments de l’Associació d’Amics del Penyagolosa i recolza la petició dels veïns de la zona i de grups ecologistes locals, que demanen que s’elimine la xarxa de tallafocs del PPIF. Com a alternativa, es proposa que el gros de les actuacions i les inversions recollides en l’esmentat pla, es centre en l’aplicació de mesures realment efectives de prevenció que no tinguen impactes ambientals negatius, com són la regulació d’usos, la informació, la vigilància i la dissuasió, mesures acompanyades d’altres orientades a assegurar una detecció immediata de l’inici dels focs i una ràpida intervenció per a la seua extinció.

                A més d’eliminar enormes extensions de cobertura vegetal, amb els mal anomenats tallafocs, el pla preveu obrir i ampliar pistes forestals, incloent una pista pel riu Carbo que tindria uns impactes enormement negatius, al mateix cor del Parc Natural, tant pels efectes directes com pels derivats d’una major pressió humana en zones fràgils i d’alt valor ecològic del massís.

                Aquest pla és un veritable atemptat ecològic que pretén tornar a impulsar un projecte de realització d’àrees tallafocs, que ja va estar rebutjat pels veïns del parc, en el passat. Amb aquestes actuacions, el risc d’incendis seguirà existint, però, d’entrada, es destruiran tantes hectàrees com en un hipotètic incendi d’enormes dimensions; a més, els tallafocs poden tindre impactes més greus que els incendis, ja que en la zona central dels mateixos arriben a eliminar, fins i tot, el sòl fèrtil, cosa que un incendi no arriba a fer.

                Després d’un incendi forestal, la vegetació es pot regenerar de manera natural, però en gran part de les àrees afectades pels tallafocs, açò serà impossible si es mantenen (com es pretén fer) permanentment desforestades. A més, en aquestes zones afectades, la pèrdua de sòl fèrtil, com a conseqüència de l’eliminació de la coberta vegetal, serà un risc immediat i permanent, encara que no hi haja cap incendi. Cal recordar que, precisament aquest risc erosiu, és l’efecte més greu que pot tindre un incendi, des del punt de vista ecològic.

En definitiva, Agró considera que aquest Pla és un despropòsit i un greu malbaratament dels recursos públics, que no avança suficientment en la prevenció dels incendis, mentre que originarà una gravíssima degradació dels ecosistemes naturals, hi haja o no incendis. Un impacte de magnitud intolerable, en un espai del màxim valor ecològic en l’àmbit valencià.

València, a 18 de gener de 2010.


En el següent enllaç es pot consultar el model d'al·legacions usat. Al·legacions al PPIF del Penyagolosa.