12 de gen. 2015

L'OBSCUR NEGOCI DE LA

BIOMASSA FORESTAL.

Vuit empreses concentren el 70% de les ajudes públiques a aquest sector.

La Comissió Forestal d’Acció Ecologista-Agró denuncia que vuit empreses copen més del 70% de les ajudes que concedix la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient per a fomentar l’explotació de la biomassa forestal. Aquestes intervencions, que tenen un greu impacte ambiental i que s’han presentat com a “motor del desenvolupament rural”, beneficien només a unes poques empreses i a un menut grapat de grans propietaris forestals.
Fa mesos, a l’inici de la campanya de l’administració per a promocionar l’explotació de la biomassa forestal, Acció Ecologista-Agró va publicar un informe on advertia que aquest procés només beneficiaria a uns pocs, mentre que afectaria molt negativament al patrimoni natural de tots els valencians. Després de recopilar la informació referent als ajuts concedits els darrers anys, la predicció no podia ser més exacta: és realment açò el que ha passat i ara ho sabem amb noms i xifres concretes.

La Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient ve defenent l’extracció de biomassa forestal, activitat que segons l’administració valenciana serà un element de dinamització econòmica de les comarques d’interior (malgrat els seus impactes ambientals, que són molt grans). En jornades i publicacions impulsades per la Conselleria de Medi Ambient s’arriba a parlar d’un “nou model de desenvolupament rural”. En la pràctica els diners, públics i amb finalitat ambiental, van a parar a uns pocs, que són sempre els mateixos i que actuen sense cauteles ambientals.Analitzant les subvencions concedides durant els anys 2009, 2010 i 2011, resulta que vuit empreses acumulen el 70% de les ajudes (1.618.330,28 euros), xifra que segurament serà major, donat que s’ha comprovat que alguna d’aquestes empreses compartix adreça amb altres receptores de subvencions. Concretament les empreses beneficiàries són les següents societats limitades (SL): Maderas Soler, Trabisa, Servicios Mediambientales Soler Torres, Moixent Forestal, Los Cortijos de Caroche, Maderas Esteban Cárcel, Maderas Maiques i Monroyo Industrial.

L’any 2013 les ajudes van canviar significativament, però només sobre el paper, donat que es va eliminar l’adjectiu “residual” referit a la biomassa. Malgrat aquest canvi, es presenta el mateix esquema de repartiment i ara 8 empreses (pràcticament les mateixes), més un particular que segurament actua en representació d’alguna empresa, donat el volum de projectes que acumula, s’emporten el 76% de les subvencions. És a dir, 701.066,13 euros, només referit a l’any 2013.

Pel que fa a particulars destaquen alguns noms significatius, com ara Mª Victoria Fernández de Córdova Sánchez de León (presidenta d’AFOVAL, Associació de Propietaris Forestals de la Comunitat Valenciana) o Jaime Lamo de Espinosa i Michels de Champourcin (ministre d’Agricultura amb l’UCD).
Resulta sorprenent que en la darrera convocatòria de les ajudes, se subvencione l’extracció de biomassa forestal sense cap exigència que es tracte de residus, malgrat que els fons europeus estan vinculats al programa Proforbiomed, que en la seua definició exposa clarament que es tracta de biomassa residual. De la mateixa manera, la Directiva Europea d’Energies Renovables pretén promoure l’ús de la biomassa residual i establix cauteles per a evitar que es danyen els ecosistemes naturals valuosos, especialment en el cas d’espais protegits, els quals, no obstant, es veuen afectats per les actuacions promogudes i subvencionades per la Conselleria, així com els MUP (muntanya d’utilitat pública) de finalitat clarament protectora (en aquest cas, adjudicats per subhasta).Cal recordar que les ajudes concedides provenen de fons europeus FEADER, Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (56,69%); del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (45,80%) i de la Conselleria de Medi Ambient (un extraordinari 0,51%). AE-Agró s’adreçarà per escrit a la Conselleria de Medi Ambient per demanar aclariments sobre aquests extrems. Interessa saber si la biomassa extreta ha estat realment de tipus “residual” en els anys que així constava (convocatòries de 2009, 2010 i 2011). També pretenem saber quin tipus de biomassa és el que ara s’està extraient, que ja no seria “residual”, segons l’ordre reguladora dels ajuts. També cal saber quantes tones de biomassa s’han extret gràcies a aquestes subvencions i a quants arbres equivalen. Segons estimacions aproximatives, podrien ser molts milers d’arbres tallats (prop de 300.000) amb finançament europeu de finalitat ambiental i amb la pretensió de promoure les energies renovables.

Altre tema a clarificar és el control i les garanties de les actuacions. Ens consta que en molts casos aquestes són molt baixes i estan tolerant-se (i finançant-se) veritables destrosses ambientals. El sistema de control de la fusta que s’extrau també sembla molt pobre, basat en els resguards de pesatge en bàscules dels camions carregats de fusta tallada. No queda clar com es pot garantir que no es cobre per duplicat per una mateixa extracció, donat que pot cobrar la subvenció tant el propietari com l’empresa extractora.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada