Contacta amb l'administrador del bloc:


Contacta amb l'administrador del bloc: Escriu a fer_gan_na@yahoo.es Powered By Blogger

4/7/2014

25 ANIVERSARI. COLLA ECOLOGISTA L'ARREL (1989-2014)ATENCIÓ ALS CANVIS EN LA PROGRAMACIÓ!

18:00 h (1a. convocatòria) i 18:30 h (2a. convocatòria): Assemblea general (Estat dels comptes i presentacions de les diferents àrees de treball, per a comunicar els projectes que s'estan portant en marxa).

20:00 h: Actuació de "Marcel el Marcià"

21:00 h: Presentació de la nova imatge de l'Arrel i commemoració del 25 aniversari.

21:45 h: Sopar davall braç. Hi haurà vi, suc i picadeta. Podeu portar el que vulgau per a completar la picada i pastissos d'aniversari. La resta de la beguda estarà disponible en la barra de Ca la Mera (açò no ho cobreix l'Arrel).


Barri de Sant Rafel, Ontinyent


Samarreta commemorativa del 25 Aniversari: 8€
(Disponible en les següents talles)
Home: S, L, M i XL
Dona: S. M i L
Xiquet/a: talla 5, talla 7 i talla 10
MÉS INFO: colla.ecologista.arrel@gmail.com30/5/2014

UNA TALA DE PINS PROVOCA IMPACTES MEDIAMBIENTALS EN EL PERÍMETRE DEL PARC NATURAL DE PENYAGOLOSA.


Recentment, s’han tallat pins amb finalitat d'aprofitament forestal en una finca de propietat privada, situada junt als límits del Parc Natural de Penyagolosa, per la seua banda nord. Encara que aquesta finca no forma part del Parc sí que es troba inclosa en la zona PORN i, per tant, també està sotmesa a mesures de protecció. Aquesta tala ha estat autoritzada per la Conselleria de Medi Ambient, la qual té l’obligació de vigilar el compliment dels condicionants de l’autorització.

Es tracta d’una zona molt sensible amb una gran diversitat de vegetació, sobretot per la proximitat del bosc de roures del Rebollar (declarat hàbitat natural d’interés), el qual no està afectat directament, però sí el seu entorn, i a més a més, s'ha alterat el seu ambient al servir com a via per a treure els arbres tallats.


Els impactes que s’han produït resulten ben evidents i dissortadament són freqüents en aquest tipus de tales. Les restes de la tala (branques, troncs de menor dimensió, etc.) estan escampats per tota la zona, amb el risc afegit que això suposa en un any de sequera com l'actual. Hi ha zones fortament erosionades, especialment les vies obertes per a treure la fusta, a causa de l’arrossegament dels arbres abatuts, i a més, s’ha degradat un tram de camí homologat com a PR (sender de petit recorregut). Impactes que vénen a sumar-se als provocats per les tales de pins que ha promogut la pròpia Generalitat els darrers anys, amb motiu d’una suposada plaga de vesc, donant com a resultat, una forta degradació d’un espai protegit tan emblemàtic com és Penyagolosa.


La Conselleria de Medi Ambient, amb els incompliments del PORN del Parc de Penyagolosa i d’altres normes legals que s’han produït, no està exercint correctament el seu deure de control d’aquesta tala, ni ha instat fins ara, l’adopció de mesures de restauració de les zones afectades.

Bosc Viu exigeix a la Conselleria de Medi Ambient una actuació immediata per tal d’evitar la reiteració d’aquests actuacions, l’adopció de les mesures correctores escaients i l’execució de tasques de restauració mediambiental en la zona afectada.

19/5/2014

DEBAT A CASTELLÓ DE LA PLANA

"LA DESPROTECCIÓ DE LA NATURA A CASTELLÓ"
La política de retallades ambientals de la Conselleria de Medi Ambient.


Dimarts 27 de maig del 2014, 19:30 hores
Casal Jaume I de Castelló
(C/ Mare de Déu de la Balma, núm. 1, baixos, Castelló de la Plana)

INTERVINDRAN:
PACO GONZÁLEZ (GECEN)
CARLES ARNAL (ACCIÓ ECOLOGISTA AGRÓ)


12/5/2014

ANAV I ACCIÓ ECOLOGISTA AGRÓ DENUNCIEN DAVANT DE LA CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT LES BRUTALS ACTUACIONS D’EXTRACCIÓ DE FUSTA CREMADA EN AYORA.

Foto: Asís Casañ

 Les entitats de conservació de la natura s’han adreçat a la Conselleria de Medi Ambient per a que investigue els danys causats, identifique als responsables i els sancione.
Les actuacions d’extracció de fusta cremada massiva, indiscriminada i sense cap respecte al medi ambient, s’efectuen en la zona afectada per l’incendi forestal més greu ocorregut durant 2013 (entre els dies 25 i 26 de juliol) que va cremar més de 800 ha de vegetació forestal arbrada, entre els paratges del Arciseco i Monte Chico, en el terme municipal d’Ayora.

Membre d’ANAV (Asociación Naturalista de Ayora y la Valle) i d’Acció Ecologista Agró han pogut comprovar que, passats pocs mesos de l’incendi, s’inicià l’extracció de la fusta cremada, sense tindre en compte les recomanacions d’organismes ambientals i en contra d’informes científics que desaconsellen aquesta pràctica, ja que compromet greument la regeneració natural de la vegetació cremada, a més a més de fer malbé i desprotegir de forma greu el sòl fèrtil. Cal afegir que, la manera concreta de realtizar els treballs, agreuja encara més, les negatives conseqüències ambientals. Aquestes actuacions es varen iniciar durant els mesos de gener i febrer, i després d’una interrupció, s’han reprès a principis d’abril.


Foto: Asís Casañ

L’extracció de la fusta cremada es realitza usant maquinària pesant que elimina tota la vegetació, inclosa les noves plantes germinades a partir del banc de llavors present en el sòl, o els rebrots post-incendi d’un elevat nombre d’espècies vegetals. També són eliminats els arbres que es cremaren parcialment. Tot plegat, s’interfereix radicalment en la regeneració de la vegetació que s’origina després d’un incedi, ja que moltes de les espècies arbòries i arbustives, encara que es vegen afectades pel foc, poden rebrotar, reconstruint així, l’ecosistema cremat. Altres espècies poder germinar a partir de la llavor, contribuint també a la reconstrucció de la coberta vegetal, protegint el sòl i promovent la regeneració de l’ecosistema. L’actuació descrita elimina de manera dràstica tot aquest procés natural regeneratiu.

Foto: Asís Casañ

Aquest sistema d’extracció massiva i no selectiva afecta també molt negativament al sòl, atès que quedat alterat i desprotgit front a l’erosió, en una zona que inclou forts pendents i, per això, està sotmesa a processos de pèrdua de sòl com a conseqüència de l’efecte de les pluges, especialment greu quan es perd la coberta vegetal protectora. La superfície que s’ha vist afectada ja per aquests treballs es troba al voltant de les 200 ha i continua incrementant-se en aquests moments, perquè els treballs prossegueixen.

Els ecologistes han posat els fets en coneixement de l’administració responsable de la conservació del medi natural, perquè comprove sobre el terreny, la gravetat d’aquests, s’identifiquen els responsables i se’ls sancione, atès que suposen intervencions amb un greu impacte ambiental i poden constituir infraccions de la vigent llei forestal; en concret, dels articles 72 i 73.

(Es considera infracció greu: art. 72.d. “la utilització de terrenys forestals de manera que puga provocar o accelerar la degradació del sòl o de la capa vegetal”, i art.72.oqualsevol altra contravenció dels preceptes d’aquesta llei de què derive la pèrdua de la capa vegetal o danys greus per a la forest”).

Segons l’art.73.2. Entre les infraccions molt greus, s’inclouen les següents:

73.2.a. Les infraccions previstes en l’article anterior de la comissió de les quals resulte o puga resultar la pèrdua de la capa vegetal i de la capa edàfica i potencialment puguen ser causa d’erosió o desertització que afecten superfícies ubicades en espais protegits o sotmesos al règim especial de protecció previst en l’article 29 d’aquesta llei o a superfícies de més de 20 ha.

Foto: Asís Casañ

ANAV i ACCIÓ ECOLOGISTA AGRÓ demanen que s’aclarisquen els fets, si bé, hi ha indicis que fan pensar que les actuacions poden estar tolerades i, fins i tot, finançades per la pròpia administració ambiental valenciana. En particular, l’administració manté ajudes per a l’extracció de fusta provinent d’incendis forestals (sota la consideració de biomassa per a finalitats energètiques), en base a fons europeus; una pràctica que només contempla la normativa valenciana en el conjunt de l’Estat espanyol.

26/4/2014

UNS FOCS D'ARTIFICI AMB MOTIU DE LES FESTES PATRONALS DE CULLERA PROVOCA UN INCENDI FORESTAL AL CASTELL DE CULLERA.


Pocs minuts abans de les 23 hores, uns focs d'artifici que anunciaven l'inici de les festes patronals de Cullera, amb la baixada de la Mare de Déu des del Castell, provocava un incendi forestal en el vessant nord de la Muntanya de les Raboses.

Tot passava en un dia en què havia estat decretada l'alerta 3 per risc extrem d'incendis forestals, a causa del fort vent de ponent. Aquest estat de preemergència impedeix la realització de qualsevol foc en les proximitats de zones forestals, entre els que s'inclouen els focs d'artifici.

Malauradament, no és al primera vegada que vivim aquesta situació. Els responsables de la gestió de les administracions públiques, en aquest cas un ajuntament, haurien de ser els primers a donar exemple i seguir escrupulosament el compliment de les lleis.

Davant d'aquest desgavell, no hi cap altra possibilitat, dimissió dels responsables municipals i què paguen els danys provocats. 


19/4/2014


EXTRACCIÓ MASSIVA DE FUSTA CREMADA EN AYORA.

Foto: Asis Casañ

Membres d’ANAV (Asociación Naturalista de Ayora y la Valle) i de Marfull-Acció Ecologista Agró han efectuat una acció de protesta per les greus intervencions forestals efectuades en el paratge del Arciseco en Ayora. Es tracta d'una extracció de fusta massiva, no selectiva i sense cap mirament ecològic, en una àrea cremada al passat estiu. Una actuació que sembla estar tolerada i fins i tot finançada, per la Conselleria de Medi Ambient, malgrat els importants impactes negatius que representa.

            Els ecologistes van desplegar unes pancartes de protesta en el mateix paratge afectat, Arciseco, del terme municipal d’Ayora on ara estan continuant les actuacions de tala i extracció de tota la vegetació cremada a l’incendi de 2013, emprant maquinària pesant i eliminant tot rastre de vida del paratge, destruint així la incipient regeneració de la vegetació i danyant de manera greu el sòl fèrtil, que queda totalment desprotegit i exposat a l'erosió en zones de muntanya amb pendent. Amb l'acció es pretén denunciar uns fets d'enorme gravetat que haurien de ser interromputs immediatament i sancionats per la Conselleria, donades les negatives conseqüències ecològiques.

            Aquestes actuacions que lamentablement s'han efectuat també en altres zones cremades, estan desaconsellades per tècnics i científics, atès que suposen un impacte ambiental intolerable. Cal tindre en compte que part de la vegetació cremada pot sobreviure a l’incendi i començar a rebrotar al poc de temps (com el cas de la carrasca, el coscoll, el llentiscle, el càdec i altres arbres i arbusts del nostre territori); altres plantes germinen a partir de la llavor. D’aquesta manera, es va regenerant l'ecosistema natural de forma prou ràpida, espontània i gratuïta. En condicions favorables, en pocs anys, es pot aconseguir una gran recuperació de la vegetació, i una important protecció del sòl, oferint també aliment, refugi i llocs de reproducció per a la fauna. Les actuacions que estan fent-se a Ayora destrueixen tota aquesta regeneració natural, ja que no són selectives ni respectuoses amb la vegetació i s'ho emporten tot, inclús vegetació en regeneració i arbres que no es cremaren totalment.
Foto: Asis Casañ

            D’altra banda, la maquinària altera i danya el sòl i, en deixar-lo totalment desprotegit de vegetació, es queda per complet exposat a l'erosió hídrica (pèrdua de sòl per efectes de la pluja). Aquest efecte encara té pitjors conseqüències, atès que la pèrdua és irreversible i el sòl és la base de tot l'ecosistema. Sense sòl no hi pot haver bosc ni cap aprofitament humà del territori. L’erosió condueix a la desertificació, el principal risc ecològic de les nostres muntanyes. Diferents estudis universitaris alerten de la gravetat d'aquesta mena d'actuacions (el més recent, un informe de la Universitat Miguel Hernández, referit a actuacions semblants al parc natural de Mariola, donat a conèixer fa poques setmanes). Per aquests motius ANAV i AGRÓ volen donar a conèixer a la societat les agressions que s'estan portant a terme a Ayora, en l’incendi més greu de l'any 2013, degut a causes humanes, com la majoria dels incendis. Les pancartes posen de relleu el perill de les actuacions i reclamen la seua paralització atesa l'agressió ecològica que suposen.

Foto: Asis Casañ

            Lamentablement hi ha indicis de que aquestes actuacions són tolerades, o fins i tot, finançades per la Conselleria, que canalitza fons europeus ambientals cap a l'extracció de fusta cremada. Concretament el programa d'extracció massiva i indiscriminada de biomassa forestal preveu ajuts de 51 € per tona de vegetació. Es dóna el cas que la normativa valenciana és l’única de tot l’estat que subvenciona d’aquesta manera l’extracció de fusta cremada.

            BOSC VIU ve denunciant des de fa temps aquestes actuacions d'extracció massiva i no selectiva de biomassa que no ajuden de manera significativa a un veritable desenvolupament rural i, a més, tenen gravíssims efectes ecològics, atès que les cauteles ambientals senzillament són inexistents; són una veritable destrossa del bosc.

ANAV i ACCIÓ ECOLOGISTA AGRÓ formen par de Bosc Viu (plataforma per la defensa dels ecosistemes forestals valencians)

FOTOS DELS TREBALLS D'EXTRACCIÓ.