15 de març 2011

ACCIÓ ECOLOGISTA AGRÓ PRESENTA AL·LEGACIONS AL PLA DE PREVENCIÓ D'INCENDIS DE LA DEMARCACIÓ FORESTAL DE SANT MATEU.
COMUNICAT DE PREMSA:

ACCIÓ ECOLOGISTA Agró denÚncia que la Conselleria perverteix el sentit de la prevenció d’incendis FORESTALS.

La Conselleria responsable de Medi Ambient destina diners de prevenció a actuacions de fort impacte ambiental, que no són preventives, mentre redueix els diners destinats a la vigilància i a la veritable prevenció.

            És la tònica habitual de l’administració forestal valenciana, que practica una vella política forestal heretada de l’antic Icona, basada en una silvicultura agressiva, poc adequada als ecosistemes mediterranis. Als darrers anys, està reforçant-se aquesta política en els nous plans de prevenció d’incendis forestals (PPIF) que estan apareixent a exposició pública.

            En tots els casos, es tracta d’invertir grans quantitats de diners que van a parar de manera prioritària a obres forestals que tenen greus impactes ecològics i que eliminen la vegetació natural. Mentrestant, les partides realment adreçades a evitar els incendis, reben quantitats menors i, en concret, es retalla en vigilància i dissuasió (apartat que rebrà només el 40% de les inversions previstes).

            Agró ha presentat al·legacions al PPIF de la Demarcació Forestal de Sant Mateu, que afecta a uns trenta-quatre municipis del Nord de la demarcació de Castelló, que alberguen les més extenses i millor conservades masses forestals del territori valencià, incloent valuosos boscos de carrasques, de roures i de savines. Molts milers d’aquests arbres seran sacrificats dintre d’una visió agressiva de la silvicultura, consistent en eliminar vegetació per a evitar que es creme, malgrat el fet demostrat que la majoria d’incendis tenen causes humanes.

            Es preveu dedicar més de 25 milions d’euros a obrir pistes i tallafocs i a fer les mal anomenades neteges de vegetació, quantitat que suposa quasi la meitat del pressupost del Pla. S’obriran més de 600 km lineals de tallafocs, que poden arribar a tindre 100 m o més d’amplada, a base de maquinària pesant.

            Aquestes actuacions no eviten els focs (ja que no intervenen en absolut sobre les causes dels incendis) i només en situacions molt favorables arriben a parar-los. En realitat generen ecosistemes més empobrits, degradats i inflamables i eviten que la vegetació natural evolucione a etapes més madures, més valuoses i més resistents al foc.

            A més dels danys a la vegetació, a la fauna i al paisatge, tenen un gravíssim impacte erosiu, el pitjor efecte dels focs que es volen evitar.

            Agró ja ha denunciat algunes d’aquestes actuacions i seguirà al·legant els projectes com aquest i denunciant noves agressions.

            Les activitats de vigilància i dissuasió, les veritablement efectives per a evitar l’inici dels focs o, en tot cas, per a detectar-los molt inicialment, es veuran retallades. Aquestes activitats generen més llocs de treball i serveixen també per a protegir el bosc davant d’altres impactes, com per exemple, abocadors incontrolats, contaminació, danys directes als ecosistemes, etc. Tanmateix, als darrers anys venen reduint-se els efectius humans i les hores efectives de vigilància, de manera totalment desencertada.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada