13 de nov. 2009

PER UN BOSC VIU: NO A LA PRETENSIÓ DE LA CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT DE TALLAR 3.000 PINS A PENYAGOLOSA

La Conselleria de Medi Ambient, mitjançant la Secció Forestal de la Direcció Territorial de Castelló pretén tallar uns 3.000 pins (de les espècies pinus sylvestre i pinus nigra) al bosc de Sant Joan de Penyagolosa. Aquesta pretensió s’ha presentat com a una mesura fitosanitària per fer front a l’afectació d’aquests pins pel vesc. La Junta Rectora del Parc Natural de Penyagolosa, en la seua reunió celebrada el 3 de juny del 2009 a Vistabella, ha emés un informe desfavorable al projecte de la Conselleria. Diverses organitzacions es van oposar en la Junta a aquesta mesura, ateses les opinions tècniques de què disposen i que qüestionen la seua conveniència. Els valors naturals i culturals del bosc de Penyagolosa exigeixen un tractament molt acurat que no pot fonamentar-se, com pretén la Conselleria, en la simple tala dels arbres. El bosc de Penyagolosa és justament això, un bosc i com a un bosc (no com a una reserva de fusta) ha de ser tractat.

Cal, doncs, una anàlisi més profunda de la situació que hauria de conduir a l’elaboració d’un Pla Integral de Tractament del Vesc al Massís de Penyagolosa. Aquest Pla no pot estar reduït a una petita àrea (40 Ha), com pretén la Conselleria, sinó que ha de considerar tota la zona de Penyagolosa i ha d’incloure diverses mesures (seguiment, prevenció, gestió del sotabosc, usos controlats del vesc, poda...), amb una visió global de l’ecosistema forestal, sense limitar-se a la més simple i irreversible com és la de tallar els pins. La gestió dels boscos no pot continuar fent-se al segle XXI, ni en els seus continguts (prioritzant l’extracció de fusta), ni en les seues formes (oblidant la participació social) igual que al segle XIX. Defensem una gestió forestal amb objectius ecològics, democràtica, participativa i transparent. Defensem un bosc viu, amb tota la seua riquesa, diversitat, valor i capacitat ecològica.

Considerem, per tant, que a la vista d’aquestes consideracions i de l’informe de la Junta Rectora del Parc Natural de Penyagolosa, la Conselleria de Medi Ambient ha de paralitzar totalment la tala prevista al bosc de Sant Joan i ha d’ajornar qualsevol decisió sobre aquest tema a l’elaboració d’un Pla Integral, el qual ha de ser sotmés a un intens procés de participació social.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada