19 de nov. 2009


Agró denuncia una injustificada tala de pins al Penyagolosa

La Conselleria responsable de Medi Ambient ha iniciat una injustificada tala de milers de pins en bon estat en ple cor del Parc Natural de Penyagolosa.

L´administració té previst gastar-se més d´un milió d´euros en un projecte de dubtosa justificació científica per combatre presumptament l´extensió del vesc (muérdago) sobre pins del Forest d´Utilitat Pública de Penyagolosa.

Acció Ecologiata Agró denuncia que ja s´han inicitat les tales afectant a dotzenes d´arbres en bon estat, grossos i rectes, amb l´excusa d´eliminar arbres morts o malalts.

La tala s´ha iniciat la setmana pasada junt a la pista que puja des del santuari de Sant Joan i s´aproxima al cim del Penyagolosa, en paral.lel al barranc de la Pegunta. Un equip de sis biòlegs de la Comissió Forestal d´Agró, entre els quals hi havia tres doctors en botànica, han pogut comprovar l´inici de les tales que es fonamenten en un document elaborat per la Direcció General de Gestió del Medi Natural i que presenta pobres argumentacions i discutibles justificacions de les actuacions.

En el projecte es pretén tallar milers de pins, amb l´excusa d´eliminar exemplars molt debilitats o morts, però els exemplars abatuts fins ara no presenten aquestes característiques. Es tracta d´exemplars amb un diàmetre considerable (molts d´ells de més de 30 cm.), la majoria semblen estar sans, són alts, rectes i de bon aspecte, encara que pugueren tindre mates de vesc en les seues branques.

El document que resumeix el projecte d´actuacions, no aporta causes concretes de la suposada plaga de vesc, ni justifica la gravetat de la situació. No es determinen amb claretat els riscos que suposa el vesc i es menciona de manera vaga la posibilitat de que pugueren apareixer fongs en els arbres debilitats o morts, sense aportar dades concretes al respecte, referides al paratge afectat.

Tot i que el projecte argumenta que aquest hemiparàsit “pot arribar” (al cap dels anys, si la quantitat de vesc és molt elevada i concòrren circunstànies negatives), a matar als pins, resulta sorprenent que es pretenga sacrificar milers de pins en bon estat per a evitar la seua mort. En una primera observació no hem trobat cap pi mort o en mal estat entre les dotzenes d´arbres tallats.

Les actuacions semblen encara molt més injustificades atenent que afecten a un forest d´utilitat pública, propietat de la Generalitat, en una zona LIC i dintre d´un parc natural, uns dels més valuosos des del punt de vista ecològic del País Valencià.

Encara que el projecte contempla altres actuacions de baix impacte i que no presenten inconvenients ecològics, el 75% de les inversions presupostades (més de 1 milió d´euros) corresponen a la tala de pins i només uns baixos percentatges a repoblacions arbustives i podes selectives de branques afectades. S´ha decidit començar per les tales, que pretenen continuar-se al llarg de 10 anys.

El projecte reconeix que encara es desconeixen moltes coses sobre les causes de la suposada plaga i encara que menciona que podría originar greus problemes, no els determina amb claritat ni els quantifica (el més greu seria la mort dels arbres, que ara s´anticipa injustificadament). Les referències a fongs de pudrició (afectaríen a arbres morts o molt debilitats) són especulatives i no es determina la seua presència en la zona presumptament afectada.

La Conselleria no ha quantificat amb claredat els arbres que pensa tallar, però considera que hi ha uns 8.500 arbres que tenen molta quantitat de vesc. Tot i que el tema clau és conèixer quines sòn les espècies d´aus que propaguen el vesc, en el projecte no es mencionen estudis al respecte. Tampoc s´especifiquen els tipus d´arbusts a plantar (per oferir a les aus fruits alternatius al vesc), però les pròpies tales i l´arrossegament de pins, unides a d´altres activitats habituals de “gestió” practicades per la Conselleria, poden danyar la coberta arbustiva, la conservació i expansió de la qual es considera (en aquest cas, acertadament) com a positiva.

Com diu el propi document de la Conselleria “hace falta profundizar en el conocimiento de todos los factores que influyen en el desarrollo y dispersión del muérdago” per això sorprén que, en compte de fer eixos estudis i començar per les intervencions de menor impacte, s´haja començat tallant pins sans per evitar que es posen malalts i puguen morir.

Comissió Forestal d´Acció Ecologista Agró.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada